This article is unavailable in Vietnamese. Showing in English instead.

Our Team

Our Team

Meet the team

Meet all of our authors, moderators, editors and admins!

George - Admin

Currently, only George is in the team. He works hard to ensure all the services provided by TechLunar are of the highest quality. Unfortunately, George is very busy and he is unable to do everything by himself quickly. Hopefully he wont be alone forever! If you are interested in taking part of his positions, such as Author, Editor, moderator spots.

If you are interested, be sure to check out our job opportunities page! We would love to hear from you.

Về tác giả

...
George K.

Admin of TechLunar

Mới nhất

Đang Hot Hiện Nay

Xem thêm từ unlisted

Phổ biến

X

Bạn có thực sự muốn xóa bình luận này không? Nó sẽ ra đi vĩnh viễn!

Thấy điều gì đó đáng ngờ hoặc không cân xứng trong nhận xét này? Hãy cho chúng tôi biết!


CATION:

Chúng tôi rất coi trọng các báo cáo để duy trì sự bình yên trong trang web này. Chỉ nhấp vào nút gửi nếu bạn THỰC SỰ tin rằng nhận xét này không tuân theo các quy tắc theo privacy của chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng không có điều gì đó không tuân theo các quy tắc của chúng tôi, tùy thuộc vào tình huống, bạn có thể mất khả năng báo cáo nội dung.

Tôi xác nhận điều này và tôi tuân theo các quy tắc

Lưu ý

Tweet cho tôi một vấn đề!